Waartoe is een business analist op aarde?

photo Door: Lia Starkenburg. Na een week zoeken in het aanbod van opdrachten duizelt me het een beetje. Wat moet een business analist allemaal zijn en kunnen?

 

Als je zoekt op de term business analist binnen de verschillende websites met opdrachten, kun je zo ongeveer alles verwachten, van een functioneel ontwerper met ruime ITIL ervaring die oplevertrajecten kan begeleiden, tot een financial controller met SAP ervaring. En het werk dat een business analist volgens mijn definitie doet, kan ook verstopt zitten in de titels Informatie analist, Adviseur of Consultant. Een verwarrende situatie voor klanten, recruiters en business analisten zelf.


Bij mijn vorige werkgever zijn we er als team business analisten nooit helemaal in geslaagd het eens te worden over de exacte inhoud van onze functie, en dit dan ook nog uit te dragen naar onze "klanten", de managers van de verschillende afdelingen. Gevolg was dat iedere manager zijn eigen beeld had, en we als business analisten eerder op persoonlijke titel voor een klus werden benaderd, dan dat er een algemene vraag werd gesteld "ik heb een business analist nodig". Manager en business analist kunnen elkaar op die manier goed aanvullen, maar in een opdrachtomschrijving van een half A4-tje is het wat moeilijker om alle selectiecriteria duidelijk te formuleren.


Inderdaad, een business analist moet veelzijdig zijn. Ik kan met een ontwikkelaar over datakoppelingen praten zonder dat hij (of zij natuurlijk) me meewarig aankijkt. Ik kan ook een gesprek met de financial controller houden over de inrichting van het grootboek. Ik kan een COPAFIJTH onderzoeksverslag schrijven als ondersteuning voor beslissingen van de directie, maar ook met gebruikers meedenken over de wijzigingen in hun proces als we Oracle Financials heringericht hebben. Of, in Linkedin jargon, ik ben de brug tussen IT en de business, waarbij ik de business doelen nooit uit het oog verlies.


In Nederland zijn nog weinig gebruikelijke certificeringsmogelijkheden voor business analyse. Een voorvereiste als een BABOK of IREB certificaat ben ik in de verschillende opdrachten nog bijna niet tegengekomen. Eenduidigheid in de terminologie zou de afstemming van de vraag van bedrijven en het aanbod van business analisten veel makkelijker maken!