Onze diensten

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de dienst

Werken onder architectuur

Werken onder architectuur

De belangrijkste uitdaging voor uw organisatie is aansluiting houden op de snel veranderende omgeving. Mee veranderen is noodzakelijk, maar door de druk van marktwerking, publieke opinie en opdrachtgevers krijgt uw bedrijf steeds minder tijd om de bedrijfsinrichting voldoende snel en adequaat aan te passen. Knowit helpt u met een systematische aanpak van de bedrijfsinrichting: 'werken onder architectuur'.

Werken onder architectuur is geen doel op zich: het is een manier om grip te krijgen op de verschillende invalshoeken van informatievoorziening en te sturen op de richting waarin veranderprocessen verlopen en goede dienstverlening vorm krijgt. Architectuur is dus ondersteunend aan de doelen van uw organisatie.

Werken onder architectuur helpt u om:

•    Uw informatievoorziening te overzien
•    De bijdrage van informatievoorziening aan de doelen van uw organisatie zichtbaar te maken
•    Ontwikkelingen binnen uw bedrijf en in de omgeving in samenhang af te beelden
•    Te kunnen sturen op de samenhang van de dienstverlening en de rol van ICT daarbij
•    Uitwisselbaarheid (interoperabiliteit) tussen processen en applicaties te verbeteren
•    Samenwerking binnen uw bedrijf en met partners te ondersteunen
•    Uw Informatievoorziening te vereenvoudigen
•    De juiste besluiten te nemen en te besparen op kosten

Onze adviseurs helpen u bij het invoeren van werken onder architectuur in uw organisatie d.m.v.

•   Het samen met u opstellen van een I-Visie en roadmap
•   Persoonlijke begeleiding van stakeholders
•   Procesbegeleiding
•   Geven van workshops
•   Leveren van templates

Werken onder architectuur
Werken onder architectuur

Werken onder architectuur maakt duidelijk wat de bijdrage is van informatievoorziening aan het doel van de organisatie. Het helpt de organisatie om de informatievoorziening te vereenvoudigen, de juiste besluiten te nemen en te besparen op kosten.

Solution Architectuur

Solution Architectuur

Onze solution architecten zijn in staat om voor uw organisatie complexe vraagstukken op conceptueel en/of technisch niveau uit te werken in één of meerdere architecturen en deze te (laten) realiseren in een werkende oplossing. Hierbij gebruiken ze hun specifieke kennis over relevante architectuurstijlen en raamwerken, maar ook kennis van pakketten, integratie en ontwikkelmethoden. Het is onze ervaring dat zij vaak fungeren als het inhoudelijk geweten in een team of organisatie, en dat zij moeiteloos de verbinding leggen tussen alle deskundigen omdat ze hen begrijpen.

Onze toppers hebben vaak een grote diversiteit aan opdrachten bij verschillende opdrachtgevers en dat is voor hen dan ook de uitdaging. Ze werken soms zelfstandig, soms met collega’s, hetzij voor projecten op locatie, hetzij op ons kantor of thuis. Ze dragen in uw projectteams uit dat groeien in je vakgebied essentieel is en stimuleren daarmee de medewerkers van uw organisatie.

Ons Solution Architecture team adviseert klanten bij implementatie, exploitatie en organisatie van ICT. Het maakt niet uit welke technology stack het betreft en of u als klant al uw ICT zelf doet of alles heeft uitbesteed. Wij kunnen schakelen met offshore partijen, en werken met verschillende pakketleveranciers en technologieën. Wij vertalen uw strategie en plannen naar een toekomstvast ontwerp dat als basis dienst voor het realiseren van een oplossing of voor het beheren van een IT-landschap.

Mobile, Big Data en Social Media spelen voor ons een grote rol. Sourcingsconstructies en oplossingen met Cloud ook. Wij kennen de ontwikkelingen, herkennen nieuwe trends en bieden hiervoor relevante dienstverlening. Om dit inhoud te geven, organiseren we workshops en organiseren wij kennisdelingssessies met leveranciers.

Solution Architectuur
Solution Architectuur

Onze solution architecten kunnen gewenste oplossingen uitwerken naar technische oplossingen. Ze zorgen ervoor de uitgewerkte oplossing in lijn is met de relevante onderdelen uit domeinarchitecturen en uit de Enterprise architectuur. Ze adviseren ontwikkelaars en helpen met het definiëren van software patronen.

Test automatisering

Test automatisering

Waarom testautomatisering?

In steeds meer organisaties wordt software ontwikkeld volgens een Agile-methodiek. Vanwege de snel opeenvolgende releases moeten de risico’s steeds inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Hiervoor is testautomatisering een prima oplossing!

Met behulp van testautomatisering hebt u met een geringe testinspanning snel inzicht in de kwaliteit van uw software. Daarnaast kunnen de tests op ieder moment herhaald worden zonder daar veel testcapaciteit voor te hoeven reserveren.

Wat levert Knowit?

Knowit levert de volgende diensten op het gebied van testautomatisering:

 • Praktische automatiseringsoplossingen voor uw testproces
 • Testprofessionals die met ruime ervaring vanuit software testen zich hebben ontwikkeld in testautomatisering
 • Advies over uw testproces
 • Ondersteuning bij het gebruik van diverse testtools, waaronder SoapUI en Selenium

Wat levert het u op?

Een goede inzet van testautomatisering levert u meer tijd, meer geld en een betere kwaliteit van software op! Daarnaast kunnen de testen locatie- en tijdsonafhankelijk worden uitgevoerd. In dezelfde periode kan meer getest worden met een hogere testdekking. Ook worden menselijke fouten die optreden bij handmatig testen gereduceerd.

Wat zijn de uitgangspunten van Knowit op het gebied van testautomatisering?

 Uitgangspunten van testautomatisering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototyping

 • Start met het automatiseren van een proces waarbij de verschillende bouwstenen van de applicatie ‘geraakt’ worden. Hierdoor kunnen uitdagingen snel inzichtelijk worden gemaakt.
 • Pragmatische insteek. Denk hierbij aan klein beginnen en testcases gecontroleerd uitbreiden. Of aan het automatiseren van eenvoudige repeterende handelingen.

Minimaal onderhoud aan de geautomatiseerde testsuite

 • Het onderhouden van de testscripts wordt nog wel eens onderschat en kost vaak de meeste tijd. Daarom wordt bij het opzetten en ontwikkelen van testen altijd gekeken naar de consequenties voor het onderhoud.
 • Voorkomen dat het uitvoeren van geautomatiseerde testen meer fouten oplevert in de geautomatiseerde testen zelf, dan binnen de applicatie die wordt getest.

Automatisering onderdeel van testproces

 • Testautomatisering geïntegreerd binnen één of meerdere testsoorten (systeemtest, acceptatietest, etc.) en vanuit een totaalvisie voor testen.
 • Testautomatisering moet onderdeel zijn van de werkwijze van testers en niet als los onderdeel worden gepositioneerd.

Kennisborging en documentatie

 • Het borgen van kennis en het documenteren dient al tijdens het proces van automatiseren gedaan te worden.
 • Het gebrek aan functionele documentatie is een minder groot probleem omdat de testen zelf-documenterend zijn.

Overzicht en inzichtelijkheid

 • De testsuite moet overzichtelijk blijven zodat de onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid hiervan geen probleem is.
 • Vanuit de testsuite moet snel en helder inzicht gegeven kunnen worden welke onderdelen van de applicatie geautomatiseerd getest worden (dekking).

Test automatisering
Test automatisering

De ervaren testprofessionals van Knowit denken graag met u mee om uw organisatie vooruit te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door het nog beter inrichten van uw testproces of door de inzet van testautomatisering.

Big Data

Big Data

Big Data is een woord dat wordt gebruikt om in eerste instantie grote hoeveelheden data aan te duiden. Tegelijkertijd ook om te verwijzen naar nieuwe opkomende technologieën zoals bijv. NoSQL databases als MongoDB en Apache Hadoop. Daarnaast zijn er nieuwe methodieken zoals profiling, predictive analytics en social media montoring.

Het landschap van Big Data is divers en kan overweldigendd zijn. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het navigeren van dit landschap. Knowit heeft expertise op het gebied van zowel de operationele als analytische aspecten van big data.

Operationele Big Data

NoSQL databases zijn naar voren gekomen als antwoord op het toenemende volume (Volume) van data, de toenemende snelheid (Velocity) waarmee data wordt gegenereerd en de grote diveristeit (Variety) van de gegenereerde data. De tradionele relationele database management systemen (RDBMS) zijn niet in staat om hier mee om te gaan. Zij verwachten data die altijd dezelfde structuur heeft. Bij Big Data is dat niet het geval. NoSQL systemen zijn speciaal ontworpen om met die grilligheid van de datastructuur om te kunnen gaan. Bovendien zijn ze (horizontaal) schaalbaar en garanderen ze een hoge beschikbaarheid (high availibility) van de data. Knowit helpt u de juiste keuzes te maken en Big Data operationeel te maken voor uw organisatie.

Analytische Big Data

Big DataOpslag en beschikbaarheid van data is natuurlijk alleen nuttig mits er ook iets wordt gedaan met de data. Classificatie en clustering technieken kunnen efficiënt ingezet worden op grote hoeveelheden data door middel van een Apache Hadoop ecosysteem. Apache Hadoop is een framework om op een gedistribueerde manier grote hoeveelheden data te bewerken. In combinatie met Apache Pig, een taal voor het creëren van zgn. MapReduce programma's voor data analyse en Apache Mahout, een machine learning biliotheek, kan uw data efficiënt en uitputtend geanalyseerd worden.

Splunk is een andere tool die het navigeren en analyseren van Big Data binnen het bereik van bedrijfs- en informatieanalisten brengt. Data wordt gestructureerd tijdens de inlezen en komt direct beschikbaar voor analyse m.b.v. een searchbar die net zo gebruiksvriendelijk is als Google Search.

Knowit helpt u de juiste tools te kiezen en het benodigde inzicht te krijgen in uw data en daarmee in het realiseren van uw bedrijfsdoelen.

 

Big Data
Big Data

Het landschap van Big Data is divers en kan overweldigend zijn. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het navigeren van dit landschap. Knowit heeft expertise op het gebied van zowel de operationele als analytische aspecten van Big Data.

Software ontwikkeling

Software ontwikkeling

De professionals van Knowit zijn thuis op verschillende gebieden van softwareontwikkeling. Niet alleen met programmeertalen als Java, Javascript (Node.JS) en Python, maar ook met ontwikkelplatforms als Be Informed.

In verschillende projecten hebben wij mee ontwikkeld aan enterprise-oplossingen met behulp van het Be Informed framework. Onder andere bij organisaties als het CAK, Brabant Water en EPO hebben onze medewerkers zaaksystemen ontwikkeld met de dynamische afhandeling waar Be Informed sterk in is.

Naast zaaksystemen ontwerpen en ontwikkelen wij ook kennisbanken in Confluence en ticketing systemen in Jira voor de afhandeling van bevindingen of klantvragen. Custom Jira plugins geschreven in Java zijn hierbij geen enkel probleem.


Ook op het gebied van Big Data zijn onze medewerkers goed onderlegd. Analyses en voorspellingen met behulp van scripting in R of Matlab, Hadoop implementaties met gebruik van PIG scripts met Mapreduce algoritmes en koppelingen met NoSQL databases als MongoDB zijn slechts een kleine greep uit de competenties van Knowit.


Knowit specialisten kunnen meedraaien in een projectteam bij uw organisatie, maar zijn ook in te huren om op zelfstandig software te ontwikkelen. Doorgaans werken wij agile met behulp van de Scrum methodiek. Om te verzekeren dat onze medewerkers ruime expertise opbouwen met deze methodiek hebben wij ook Scrum Masters in dienst. Ook zij kunnen uiteraard gedetacheerd worden bij uw projectteams op locatie.

Software ontwikkeling
Software ontwikkeling

Van enterprise-oplossingen tot handige tools en custom plugins. Knowit levert specialisten in vele verschillende disciplines van softwareontwikkeling, zoals Java(script), Python, R, Matlab en Be Informed.

Kennis management

Kennis management

Onze consultants hebben vele jaren ervaring met het borgen van kennis in organisaties. Ze hebben hier een breed scala aan tools voor ingezet en kunnen daarom adviseren welke oplossing het beste kan worden toegepast.

Kennis wordt vastgelegd in digitale documenten, en in audio- en videobestanden. Het simpelweg opslaan van deze documenten in een folderstructuur op de server (“gooi het maar op de groepsschijf”) volstaat niet. Immers, kennis is multidisciplinair, wordt bij de uitvoering van verschillende taken toegepast, kan verouderen, wordt bijgewerkt, kortom, kennis is dynamisch. Daarnaast is een groot deel van de kennis binnen uw organisatie helemaal niet vastgelegd maar zit in de hoofden van uw werknemers. Deze kennis kan nog makkelijker verouderen of verloren gaan, als werknemers uit dienst treden.

Afhankelijk van het soort kennis kan verschillende tooling worden ingezet. Het kan zijn dat uw kennis enkel centraal en zoekbaar moet ontsloten. Hiervoor kan een geavanceerde Wiki worden ingezet.  Onze consultants hebben veel ervaring met Confluence implementaties.

Met Confluence bent u in staat om kennis centraal te beheren, slim te delen, commentaar op artikelen te geven, deze direct aan te passen en te loggen, rechten toe te kennen aan gebruikers en informatie eenvoudig te ontsluiten.

Maar Confluence is meer dan een wiki. Het functioneert ook als groepsschijf. Documenten kunnen eenvoudig worden toegevoegd en worden direct geïndexeerd. Hierdoor is alles zoek- en vindbaar en zullen op een groepsschijf verstopte documenten niet meer verloren gaan. Bovendien registreert de applicatie automatisch alle versies van een toegevoegd document, dus de historie van een document is inzichtelijk en eenvoudig terug te vinden.

Het kan ook zijn dat u vooral de kennis over de beslisregels binnen uw organisatie wilt borgen. Veel van uw bedrijfs ‘Business rules’ zitten of alleen in de hoofden van uw medewerkers, of zijn verwerkt in de code van uw bedrijfssoftware. Ze uitschrijven in teksten of vastleggen in een BPM applicatie is al snel geen goede oplossing meer doordat de regels vaak afhankelijkheden hebben, uitzonderingen in processen beschrijven en uw geen goed overzicht meer heeft. Laat staan dat het beheer van deze regels eenvoudig is.

Onze consultants hebben vele jaren ervaring met software die specifiek uw bedrijfsregels vast kan leggen, maar daarnaast kunnen redeneren met deze regels en tot beslissingen kunnen komen. Wanneer de regels zijn vastgelegd kunnen ze via een service binnen uw bedrijf beschikbaar worden gemaakt aan andere systemen. Knowledge as a Service (KaaS).

Onze consultants zijn senior Be Informed ontwikkelaars maar hebben ook vele jaren consultancy ervaring met de Match Developer suite van Knowledge Values.

Enkel een tool aanschaffen zal een kennismanagement project nog niet tot een succes maken. Het inventariseren van de verschillende kennis bronnen, de kennisbehoefte en de problematiek is de eerste stap. Het analyseren van de bronnen zal helpen vaststellen welke tooling het meest geschikt is. Onze consultants kunnen u hierin begeleiden. Ze kunnen de kennis borging voor u realiseren en, dat is het aller belangrijkste, de processen die bij kennis management horen, voor u implementeren.

Kennis management
Kennis management

Kennis is een van de belangrijkste assets van uw organisatie, maar kennis stroomt makkelijk weg!
Knowit heeft ruime ervaring met het gestructureerd ontwikkelen, verspreiden en borgen van kennis binnen uw organisatie.

Case Management

Case Management

Knowit onderkent dat Dynamic Case Managenent (DCM) door steeds meer organisaties wordt gezien als een kritische factor om succesvol te zijn. DCM  helpt u om interne werkprocessen en ketenprocessen flexibel en voorspelbaar te maken en daarmee beter aan te sluiten op de vraag van burgers, consumenten en andere afnemers. Uw klant staat immers centraal en eist flexibele en betrouwbare dienstverlening tegen lage kosten.

Knowit heeft ruime ervaring met de integrale implementatie van DCM  binnen diverse organisaties. Zij hanteert een zaakgeoriënteerde DCM-aanpak, waarbij zij de opbouw van klant- en service dossiers beschouwd als essentiële bedrijfsmiddelen, die direct bijdragen aan de waarde en prestaties van een organisatie. Binnen deze aanpak combineert Knowit diepgaande kennis van kennismodellering met expertise op het gebied van procesverbetering en specialistische ervaring met innovatieve DCM-technologie.

"Be Informed is een prominente partner van Knowit die goed past binnen haar opvattingen over DCM. Inmiddels hebben de specialisten van Knowit al diverse Be Informed projecten succesvol afgerond. Zij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de implementatie van Be Informed gebaseerde oplossingen", aldus Sanne Ruis, managing partner van Knowit.

"Ook wij zien de vraag naar zaakgericht werken wereldwijd toenemen, en we zien dat administratieve processen steeds kennisintensiever worden. Knowit zet een flinke stap voorwaarts door expertise op te bouwen van BPM, en Be Informed in het bijzonder. Er is genoeg vraag naar Be Informed expertise."

 

Case Management
Case Management

Met Case Management  garandeert u dat de afhandeling van een aanvraag van een burger of de bestelling van een klant als één integrale zaak wordt afgehandeld. Knowit is specialist in het ontwikkelen van Case Management systemen.